සිංහල தமிழ் English
Medium_hizbullah-0c98802fd63fa7d05f3e9d5be1d3a295

மொஹொமட் ஹிஸ்புல்லா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

652248333

சுருக்கம்

#158

மொத்த தரவரிசை

#46

கட்சி தரவரிசை

44

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-5 (2018-03-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
259-3 (2018-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
257-11 (2017-11-29) Written Question- Response Page 14
255-11 (2017-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
254-5 (2017-08-22) Oral Contribution Page 53
254-1 (2017-08-08) Written Question- Response Page 80
253-7 (2017-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
253-3 (2017-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 101
253-3 (2017-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 102

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-02-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 652248333
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.