සිංහල தமிழ் English
Medium_alagiyawanna-3bacf37572295da451462030acd15c56

ලසන්ත අලගියවන්න

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහ ගිණුම් කටයුතු

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

0332282400/002968064

සාරාංශය

#50

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#7

පක්ෂයේ ශේණිය

161

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 7
270-18 (2019-04-04) Petitions
Page 6
270-18 (2019-04-04) Oral Contribution Page 5
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1967-10-19
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Nittambuwa Sri Sangabodhi Vidyalaya
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0332282400/002968064
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.