සිංහල தமிழ் English
Medium_alagiyawanna-3bacf37572295da451462030acd15c56

Lasantha Alagiyawanna

State Minister - Public Management and Accounting

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Gampaha district

0332282400/002968064

SUMMARY

#50

Overall Rank

#7

Party Rank

161

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
275-6 (2020-01-22) Written Question- Response Page 9
275-6 (2020-01-22) Written Question- Response Page 11
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 28
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 57
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1967-10-19
Gender: male
Education
School: Nittambuwa Sri Sangabodhi Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0332282400/002968064
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.