සිංහල தமிழ் English
Medium_sf10512-d11ecfe7aa6501cc6af9724e7630a803

සරත් ෆොන්සේකා

අමාත්‍ය - තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

සාරාංශය

#104

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#42

පක්ෂයේ ශේණිය

106

Times

නියෝජනය කළ වාර

7

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 14
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
270-12 (2019-03-27) Priviledges
Page 14
270-12 (2019-03-27) Oral Contribution Page 12
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
270-11 (2019-03-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
270-1 (2019-03-13) Point of Order - Other
Page 18

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Media

Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1950-12-18
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Madawalalanda Maha Vidyalaya (1955–1957, ) Dharmasoka College, Ambalangoda (1958–1965)
පාසැල 2: Ananda College, Colombo (1966–1969)
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.