සිංහල தமிழ் English
Medium_sf10512-d11ecfe7aa6501cc6af9724e7630a803

Sarath Fonseka

Minister - Sustainable Development, Wildlife and Regional Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

SUMMARY

#104

Overall Rank

#42

Party Rank

106

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 14
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
270-12 (2019-03-27) Priviledges
Page 14
270-12 (2019-03-27) Oral Contribution Page 12
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
270-11 (2019-03-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 47
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
270-1 (2019-03-13) Point of Order - Other
Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1950-12-18
Gender: male
Education
School: Madawalalanda Maha Vidyalaya (1955–1957, ) Dharmasoka College, Ambalangoda (1958–1965)
School 2: Ananda College, Colombo (1966–1969)
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.