සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywadhana-29fcf1d40f9cb29b02bc7777e52f2aba

වජිර අබේවර්ධන

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544

සාරාංශය

#58

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#25

පක්ෂයේ ශේණිය

276

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 6
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 9
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 16
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1963-02-09
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.