සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-21a6888dd3c082db15b394c24e349f4c

පාලිත රංගේ බණ්ඩාර

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

0323325634 / 0323324333

සාරාංශය

#111

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#45

පක්ෂයේ ශේණිය

110

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 109
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 110
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 109
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 110
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 109
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 110
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1962-08-09
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Ananda M.V., Puththalam
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0323325634 / 0323324333
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.