සිංහල தமிழ் English
Medium_franandupulle-17329e50206ed2dcc100057ddd8a948b

சுதர்சனி பெர்ணான்டோபுள்ளே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

312277130

சுருக்கம்

#100

மொத்த தரவரிசை

#25

கட்சி தரவரிசை

79

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
271-10 (2019-05-24) Oral Contribution Page 10
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 104
268-5 (2019-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
268-3 (2019-02-07) Petitions
Page 13
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
263-4 (2018-09-07) Written Question Page 26

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-10-29
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Husband: Jeyaraj Fernandopulle, Former Minister and SLFP Organiser Katana 
கல்வி
School: Ave Maria Convent, Negombo
Undergraduate: Faculty of Medecine, University of Colombo
Postgraduate: Post Graduate Institute of Medicine, University of Colombo,
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Post Graduate Institute of Medicine, University of Colombo,
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 312277130
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.