සිංහල தமிழ் English
Medium_franandupulle-17329e50206ed2dcc100057ddd8a948b

சுதர்சனி பெர்ணான்டோபுள்ளே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

312277130

சுருக்கம்

#100

மொத்த தரவரிசை

#25

கட்சி தரவரிசை

79

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 30
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 33
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 59
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 37
272-10 (2019-07-12) Written Question Page 31
272-10 (2019-07-12) Written Question Page 30
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
272-10 (2019-07-12) Written Question Page 28

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-10-29
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Husband: Jeyaraj Fernandopulle, Former Minister and SLFP Organiser Katana 
கல்வி
School: Ave Maria Convent, Negombo
Undergraduate: Faculty of Medecine, University of Colombo
Postgraduate: Post Graduate Institute of Medicine, University of Colombo,
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Post Graduate Institute of Medicine, University of Colombo,
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 312277130
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.