සිංහල தமிழ் English
Medium_sivamohan-8831cf39e0fe136b64726bcbde670714

எஸ். சிவமோகன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, வன்னி மாவட்டம்

772093213

சுருக்கம்

#155

மொத்த தரவரிசை

#11

கட்சி தரவரிசை

36

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
255-9 (2017-10-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
251-3 (2017-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
250-7 (2017-02-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
250-7 (2017-02-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
250-7 (2017-02-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80
249-19 (2016-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
249-18 (2016-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
249-13 (2016-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-09-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 772093213
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.