සිංහල தமிழ் English
Medium_chandrasena-c1f3aa87852a2dbcb03f0b3b8e9c5b37

எஸ்.எம். சந்திரசேன

அமைச்சர் - Lands and land development, Environment and Wildlife Resources

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

252249206

சுருக்கம்

#176

மொத்த தரவரிசை

#56

கட்சி தரவரிசை

37

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
275-6 (2020-01-22) Written Question- Response Page 16
275-6 (2020-01-22) Question by Private Notice – Response Page 19
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
273-13 (2019-08-22) Petitions
Page 5
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 56
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-02-24
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Brother: Ranjith Samarakoon, Provincial Council
கல்வி
School: Katiyawa Maha Vidyalaya, Anuradhapura
School 2: Anuradhpura Central college
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 252249206
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.