සිංහල தமிழ் English
Medium_chandrasiri-9b0e500aabdffab94fb54b2de01583a5

சரத் சந்திரசிரி முத்துகுமாரண

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

252249206

சுருக்கம்

#133

மொத்த தரவரிசை

#37

கட்சி தரவரிசை

144

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 13
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 19
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 19
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 49
273-13 (2019-08-22) Oral Contribution Page 5
273-11 (2019-08-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 86

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-02-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 252249206
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.