සිංහල தமிழ் English
Medium_chandrasena-c1f3aa87852a2dbcb03f0b3b8e9c5b37

එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන

අමාත්‍ය - පරිසර සහ වනජීවී සම්පත් සහ ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

252249206

සාරාංශය

#176

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#56

පක්ෂයේ ශේණිය

37

Times

නියෝජනය කළ වාර

6

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Question by Private Notice – Response Page 19
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
275-6 (2020-01-22) Written Question- Response Page 16
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
273-13 (2019-08-22) Petitions
Page 5
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 56
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1953-02-24
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Brother: Ranjith Samarakoon, Provincial Council
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Katiyawa Maha Vidyalaya, Anuradhapura
පාසැල 2: Anuradhpura Central college
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 252249206
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.