සිංහල தமிழ் English
Medium_kawirathna

ரோஹிணி குமாரி விஜேரத்ன

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, மாத்தளை மாவட்டம்

0773415003/ 0662255400

சுருக்கம்

#118

மொத்த தரவரிசை

#50

கட்சி தரவரிசை

137

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
273-11 (2019-08-20) Written Question Page 36
273-11 (2019-08-20) Oral Contribution Page 30
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question Page 38
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question Page 37
273-8 (2019-08-07) Written Question Page 28
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
273-8 (2019-08-07) Oral Contribution Page 34
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-12-12
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: J.P. Wijerathna Banda, Minister. Husband: Sanjeewa Kavirathna, MP (1994) & senior member of Central Provincial Council.
கல்வி
School: Kandy Girls' High School.
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0773415003/ 0662255400
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.