සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-17b3fc8451851c7e87840b408189df42

லக்ஷமன் வசந்த பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மாத்தளை மாவட்டம்

0662224022/0662224002

சுருக்கம்

#213

மொத்த தரவரிசை

#77

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
257-7 (2017-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
251-7 (2017-03-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
249-5 (2016-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
248-5 (2016-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 99
248-3 (2016-11-12) Written Question- Response Page 24
248-2 (2016-11-11) Written Question- Response Page 31
245-2 (2016-07-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 34
245-2 (2016-07-07) Written Question- Response Page 33
245-2 (2016-07-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 34

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-07-22
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0662224022/0662224002
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.