සිංහල தமிழ் English
Medium_kawirathna

Rohini Kumari Wijerathna

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matale district

0773415003/ 0662255400

SUMMARY

#118

Overall Rank

#50

Party Rank

137

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
275-5 (2020-01-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
274-5 (2019-09-17) Written Question Page 11
274-5 (2019-09-17) Written Question Page 11
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 13
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 13
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question Page 13
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-12-12
Gender: male
Family Political Engagement: Father: J.P. Wijerathna Banda, Minister. Husband: Sanjeewa Kavirathna, MP (1994) & senior member of Central Provincial Council.
Education
School: Kandy Girls' High School.
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0773415003/ 0662255400
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.