සිංහල தமிழ் English
Medium_aluwihare-c6e08240d2b82e6c0c1d86a0ced23058

Ranjith Aluvihare

State Minister - Tourism Development, Wildlife and Christian Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matale district

SUMMARY

#175

Overall Rank

#71

Party Rank

94

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
272-10 (2019-07-12) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
270-16 (2019-04-02) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
270-16 (2019-04-02) Written Question- Response Page 13
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
270-11 (2019-03-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1958-05-04
Gender: male
Family Political Engagement: Alick Aluwihare (father)- UNP Cabinet Minister Wasantha Aluwihare (bro)- State Minister of Agriculture & former Chief Minister of Central Province Bernard Aluwihare (Alik's Step Father) - State Counsellor (1936-47), member of Parliament (1952, 1960-61),
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.