සිංහල தமிழ் English
Medium_salman-e2c51b969bbef5d8279a05309f246770

எம்.எச்.எம். ஸல்மான்

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

812210016

சுருக்கம்

#171

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

89

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
257-5 (2017-11-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 119
256-6 (2017-11-15) Written Question - Supplementary Question Page 10
256-6 (2017-11-15) Written Question Page 9
255-11 (2017-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
255-5 (2017-09-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
255-3 (2017-09-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
254-11 (2017-09-08) Written Question - Supplementary Question Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1958-11-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 812210016
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.