සිංහල தமிழ் English
Medium_salman-e2c51b969bbef5d8279a05309f246770

Mohomed Hafeel Mohomed Salman

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, From National List

812210016

SUMMARY

#171

Overall Rank

#6

Party Rank

89

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
257-5 (2017-11-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 119
256-6 (2017-11-15) Written Question - Supplementary Question Page 10
256-6 (2017-11-15) Written Question Page 9
255-11 (2017-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
255-5 (2017-09-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
255-3 (2017-09-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
254-11 (2017-09-08) Written Question - Supplementary Question Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1958-11-10
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 812210016
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.