සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-b3951da6225b371176158e04cb2e6101

டிலான் பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0552222813/0112546872

சுருக்கம்

#80

மொத்த தரவரிசை

#18

கட்சி தரவரிசை

66

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 67
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 69
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
270-18 (2019-04-04) Expunged Statement
Page 64
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
267-6 (2019-01-23) Petitions
Page 6
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
262-7 (2018-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-04-19
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Marshall Perera, Member of LSSP Daya Perera: Trade Union Acctivit
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: University of Kelaniya Bcom
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0552222813/0112546872
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.