සිංහල தமிழ் English
Medium_jayathilake-f5a8f8477b83e50dce0ca14ac6c02d66

மலித் ஜயதிலக்க

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0382290412/0112786582 [email protected]

சுருக்கம்

#211

மொத்த தரவரிசை

#75

கட்சி தரவரிசை

31

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 23
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 23
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 27
271-2 (2019-04-24) Oral Contribution Page 5
270-19 (2019-04-05) Petitions
Page 6
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
263-9 (2018-10-09) Oral Contribution Page 14
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution - Core Statements Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-09-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Sri Sumangala Boy's Collage , Panadura
Undergraduate: B.A. , Uni of Sri Jayawardenepura
Postgraduate: Master- Uni of dellhi pol
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0382290412/0112786582
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.