සිංහල தமிழ் English
Medium_hafeez3-new-42288f7193680604c4f77771dfbdbc7c

ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

759831710

சுருக்கம்

#229

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

7

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
241-14 (2015-12-18) Written Question Page 20
241-14 (2015-12-18) Written Question - Supplementary Question Page 20
241-7 (2015-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
240-10 (2015-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
240-3 (2015-11-23) Written Question Page 22
240-3 (2015-11-23) Written Question - Supplementary Question Page 17
240-3 (2015-11-23) Written Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1952-04-22
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 759831710
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.