සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-b3951da6225b371176158e04cb2e6101

டிலான் பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0552222813/0112546872

சுருக்கம்

#80

மொத்த தரவரிசை

#18

கட்சி தரவரிசை

66

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
262-4 (2018-07-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68
260-3 (2018-05-10) Expunged Statement
Page 71
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 41
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
256-7 (2017-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
256-7 (2017-11-16) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
255-2 (2017-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
254-7 (2017-08-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
252-12 (2017-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-04-19
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Marshall Perera, Member of LSSP Daya Perera: Trade Union Acctivit
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: University of Kelaniya Bcom
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0552222813/0112546872
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.