සිංහල தமிழ் English
Medium_himi-934fa8b0b63edc02a8e6d3b795abc187

அதுரலியே ரதன தேரர்

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

ஜாதிக ஹெல உறுமய (JHU) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

0112882198/0333338950

சுருக்கம்

#96

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

66

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 29
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 22
275-3 (2020-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 9
275-3 (2020-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 9
275-3 (2020-01-08) Oral Contribution Page 9
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
273-8 (2019-08-07) Expunged Statement
Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-10-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Randombe Sangaraja Piriwena, Ambalangoda
School 2: Pinwatta Piriwena, Panadura
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate: Master in Philosophy
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e ஜாதிக ஹெல உறுமய (JHU), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112882198/0333338950
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.