සිංහල தமிழ் English
Medium_ranathunga-cba7b3b635b10fac3fa9779bed17944f

அர்ஜுன ரணதுங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

ஜனநாயக தேசிய முன்னணி (DNM) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

0342226600 / 0112827979

சுருக்கம்

#92

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

150

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
274-11 (2019-11-07) Expunged Statement
Page 33
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 39
274-11 (2019-11-07) Expunged Statement
Page 32
274-10 (2019-10-23) Expunged Statement
Page 155
274-10 (2019-10-23) Expunged Statement
Page 154
274-10 (2019-10-23) Expunged Statement
Page 154
274-10 (2019-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 152

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-12-01
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Rejie Ranatunga/MP
கல்வி
School: Bandaranayake MV, Gampaha
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 ஜனநாயக தேசிய முன்னணி (DNM), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0342226600 / 0112827979
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.