සිංහල தமிழ் English
Medium_yapa-e43ef09a67264da32174df299136def1

அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா

இராஜாங்க அமைச்சர் - Internal Trade and Consumer Welfare

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

0372281472 / 0112503021 / 0777670076 [email protected]

சுருக்கம்

#79

மொத்த தரவரிசை

#17

கட்சி தரவரிசை

117

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 11
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 34
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 38
273-11 (2019-08-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 18
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 58
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-01-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Iriyagolla Maha Vidyalaya, Kuliyapitiya
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0372281472 / 0112503021 / 0777670076
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.