සිංහල தமிழ் English
Medium_amarasena

துஷார இந்துனில் அமரசேன

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, குருநாகல் மாவட்டம்

373973004

சுருக்கம்

#68

மொத்த தரவரிசை

#28

கட்சி தரவரிசை

248

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Point of Order - Other
Page 45
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 41
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 11
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 13
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 12
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 13
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 11
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 12
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-07-20
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kuliyapitiya Saranath, Nakkawatta Central College
School 2: Wewagama Maha Vidyalaya, Kurunegala
Undergraduate: BA (Special), Crimiology, Colombo University
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 373973004
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.