සිංහල தமிழ் English
Medium_haleem-6ac1a63346954de6a4bb9c62d671dd6b

மொஹொமட் ஹலீம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கண்டி மாவட்டம்

0812212574/0812213200

சுருக்கம்

#166

மொத்த தரவரிசை

#70

கட்சி தரவரிசை

76

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 33
272-7 (2019-07-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
272-3 (2019-06-20) Oral Contribution - Core Statements Page 27
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 99
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-08-29
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Uncle: A.C.S. Hameed
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0812212574/0812213200
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.