සිංහල தமிழ் English
Medium_haleem-6ac1a63346954de6a4bb9c62d671dd6b

Abdul Haleem

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kandy district

0812212574/0812213200

SUMMARY

#166

Overall Rank

#70

Party Rank

76

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 33
272-7 (2019-07-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
272-3 (2019-06-20) Oral Contribution - Core Statements Page 27
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 99
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1956-08-29
Gender: male
Family Political Engagement: Uncle: A.C.S. Hameed
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0812212574/0812213200
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.