සිංහල தமிழ் English
Medium_senawirathna-ea918de1d5076ecf02b2ab93b27480dd

லக்ஷமன் செனவிரத்ன

இராஜாங்க அமைச்சர்

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, பதுளை மாவட்டம்

552258304

சுருக்கம்

#196

மொத்த தரவரிசை

#69

கட்சி தரவரிசை

20

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
252-6 (2017-05-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 43
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
249-4 (2016-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
245-2 (2016-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
241-11 (2015-12-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
241-2 (2015-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
240-7 (2015-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
238-9 (2015-10-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-03-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kurunegala Maliyadewa Vidyalaya/St. Thomas- Guruthalawa
School 2: St.Thomas, Mt.Lavinia
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 552258304
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.