සිංහල தமிழ் English
Medium_vidanagamage-12de4e8ab2ae0084410c7382f239e526

தேனுக விதானகமகே

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, பதுளை மாவட்டம்

0552257747 / 0552257746 / 0777765637

சுருக்கம்

#222

மொத்த தரவரிசை

#80

கட்சி தரவரிசை

17

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 20
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 59
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
268-5 (2019-02-20) Petitions
Page 10
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-03-23
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Brother: Anura Vidanagamge, Uva Provincial Council Father: Gunapala Vidanagamage, former Uva PC Member
கல்வி
School: Mahingana National
School 2: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0552257747 / 0552257746 / 0777765637
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.