සිංහල தமிழ் English
Medium_2-74d097596dbc2ea7bd668642e9da1222

ஆர். சமரவீர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, பதுளை மாவட்டம்

572244154

சுருக்கம்

#144

மொத்த தரவரிசை

#64

கட்சி தரவரிசை

81

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 68
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-11-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 572244154
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.