සිංහල தமிழ் English
Medium_senawirathna-ea918de1d5076ecf02b2ab93b27480dd

லக்ஷமன் செனவிரத்ன

இராஜாங்க அமைச்சர்

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, பதுளை மாவட்டம்

552258304

சுருக்கம்

#196

மொத்த தரவரிசை

#69

கட்சி தரவரிசை

20

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
275-1 (2020-01-03) Oral Contribution Page 79
270-19 (2019-04-05) Expunged Statement
Page 50
270-19 (2019-04-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
257-1 (2017-11-17) Oral Contribution Page 78
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-03-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kurunegala Maliyadewa Vidyalaya/St. Thomas- Guruthalawa
School 2: St.Thomas, Mt.Lavinia
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 552258304
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.