සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesiri-e1514f9206ca3d81e8371e71793fee0f

சமிந்த விஜேசிறி

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, பதுளை மாவட்டம்

572232037 / 773 607 427

சுருக்கம்

#41

மொத்த தரவரிசை

#18

கட்சி தரவரிசை

480

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 10
275-6 (2020-01-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 10
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 16
275-6 (2020-01-22) Written Question Page 8
275-6 (2020-01-22) Written Question Page 15
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 13
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-08-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas College, Bandarawela
Undergraduate: Management Diploma, Sri Jayawardenapura University
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 572232037 / 773 607 427
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.