සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramarathna

இரான் விக்கிரமரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112513795/0113188950

சுருக்கம்

#12

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

345

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
273-14 (2019-08-23) Written Question- Response Page 24
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
273-12 (2019-08-21) Written Question- Response Page 10
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-10-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College,Colombo
Undergraduate: University of London BSc
Postgraduate: University Of London MSc
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112513795/0113188950
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.