සිංහල தமிழ் English
Medium_rahman-e21f4d1f5dec2d6fd6b501bb4f84c280

எம். முஜிபுர் ரஹ்மான்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

112335613/0773312010

சுருக்கம்

#23

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

235

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
274-11 (2019-11-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-6 (2019-09-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
274-6 (2019-09-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 118
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 118

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-04-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112335613/0773312010
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.