සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramarathna

இரான் விக்கிரமரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112513795/0113188950

சுருக்கம்

#12

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

345

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 133
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 25
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 25
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-10-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College,Colombo
Undergraduate: University of London BSc
Postgraduate: University Of London MSc
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112513795/0113188950
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.