සිංහල தமிழ் English
Medium_marikkar-5a2e69e69338dc7b40747890f1fa13b0

எஸ்.எம். மரிக்கார்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

777886665/ 0112533169

சுருக்கம்

#55

மொத்த தரவரிசை

#24

கட்சி தரவரிசை

301

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 17
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 23
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 24
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 9
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 21
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 18
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 18
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 21
274-5 (2019-09-17) Written Question Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-11-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 777886665/ 0112533169
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.