සිංහල தமிழ் English
Medium_marikkar-5a2e69e69338dc7b40747890f1fa13b0

එස්.එම්. මරික්කාර්

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

777886665/ 0112533169

සාරාංශය

#55

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#24

පක්ෂයේ ශේණිය

301

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 17
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 23
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 24
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 9
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 21
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 21
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 18
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 18
274-5 (2019-09-17) Written Question Page 15

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1971-11-01
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 777886665/ 0112533169
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.