සිංහල தமிழ் English
Medium_thondaman-6591e7b63a777ae289c13e4831d17769

ஆறுமுகம் தொண்டமான்

அமைச்சர் - Community Empowerment and Estate Infrastructure Development

Icon_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5

இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (CWC) Also a member of coalition - UPFA, நுவரெலியா மாவட்டம்

0112665809/0112698181

சுருக்கம்

#220

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

5

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
249-5 (2016-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
243-2 (2016-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
241-14 (2015-12-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-05-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5 இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (CWC), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112665809/0112698181
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.