සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-37370410f372d0be1670f3ff3ef06ca0

சந்திராணி பண்டார

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

0252225395 / 0112552073 / 0777347828 [email protected] / [email protected]

சுருக்கம்

#179

மொத்த தரவரிசை

#73

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-10 (2019-07-12) Petitions
Page 6
272-10 (2019-07-12) Petitions
Page 6
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
268-6 (2019-02-21) Petitions
Page 7
263-10 (2018-10-10) Petitions
Page 6
263-1 (2018-09-04) Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-07-24
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: W.M.W.M. Bandara
கல்வி
School: Swarnamali Balika V, Kandy
School 2: Good Shepered Convent, Kandy
School 3: St. Bridget Convent, Colombo / Kandy High School
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0252225395 / 0112552073 / 0777347828
Email: [email protected] / [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.