සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkara-cfcd93b194b78216b8a3c284d41e9270

வாசுதேவ நானயக்கார

இராஜாங்க அமைச்சர் - Water Supply Facilities

Icon_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd

ஜனநாயக இடதுசாரி முன்னணி (DLF) Also a member of coalition - UPFA, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

0723271211 / 0112587494 / 0362258540 / 0777715654

சுருக்கம்

#11

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

637

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 16
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 28
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 18
274-7 (2019-09-19) Petitions
Page 6
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 17
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 18
274-7 (2019-09-19) Petitions
Page 6
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 17
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1939-01-03
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Younger Bro - Hemakumara N
கல்வி
School: Mahinda Collage, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law Collage
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd ஜனநாயக இடதுசாரி முன்னணி (DLF), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0723271211 / 0112587494 / 0362258540 / 0777715654
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.