සිංහල தமிழ் English
Medium_sumanthiran-3332120dc38c214546f2d3a52c55f6b2

எம்.ஏ. சுமந்திரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

0112559352/0112366314 [email protected]

சுருக்கம்

#42

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

160

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 23
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 20
274-2 (2019-09-04) Oral Contribution Page 6
274-2 (2019-09-04) Oral Contribution Page 6
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 6
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 8
271-5 (2019-05-09) Written Question Page 19
271-5 (2019-05-09) Written Question Page 19
271-5 (2019-05-09) Priviledges
Page 28

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-02-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College
Undergraduate:
Postgraduate: Monash University, University of Madras
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Sri Lanka Law College
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0112559352/0112366314
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.