සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_l

almost 7 years ago by manthri.lk under විශ්ලේෂණ

පෙත්සම් කාරක සභාව: කාර්යභාරය, බලතල හා ඵලදායිතාවය

‘පාර්ලිමේන්තුවේ - මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව‘ හඳුනාගත හැක්කේ, රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින් ගන්නා ලද ප්‍ර‍තිපත්තිමය තීරණයක් මත හෝ ක්&zw...

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.