සිංහල தமிழ் English
Medium_balasuriya-6c79624001372c86f8b9d078aa3e23b1

තාරක බාලසූරිය

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - සමාජ ආරක්ෂණ

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

0352230529 / 0352230529 / 0777915410 [email protected]

සාරාංශය

#75

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#15

පක්ෂයේ ශේණිය

95

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 63
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
273-4 (2019-07-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 43
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1974-04-16
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father - Janaka Balasuriya(former minister), Mother: Kumari Balasuriya - Former Southern
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Colombo International School, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: University of Wisconsin (BA)
පශ්චාත් උපාධිය: University of Waales (MBA)
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0352230529 / 0352230529 / 0777915410
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.