සිංහල தமிழ் English
Medium_sampandan-9532c8051f154d8e2755233569a226d7

ආර්. සම්බන්දන්

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය

0262227520/0112559787

සාරාංශය

#43

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#5

පක්ෂයේ ශේණිය

96

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution - Core Statements Page 21
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 22
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 14
274-9 (2019-10-08) Question by Private Notice Page 11
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 27
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 104
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 19
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1933-02-05
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Patricks College, Jaffna, St. Anne's College, Kurunegala, St. Josephs College, Trincomalee
පාසැල 2: St. Sebastian's College, Moratuwa
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි , TNA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0262227520/0112559787
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.