සිංහල தமிழ் English
Medium_thigambaran-a2047fb2c36028e5375fcec66bed0b5c

පලනි දිගම්බරම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_123

ජාතික කම්කරු සංගමය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

0712151734/0112581185

සාරාංශය

#183

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

43

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
270-17 (2019-04-03) Point of Order - Other
Page 84
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 103
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 19
270-17 (2019-04-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 93
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 25
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1967-01-10
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_123 ජාතික කම්කරු සංගමය, UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0712151734/0112581185
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.