සිංහල தமிழ் English
Medium_thondaman-6591e7b63a777ae289c13e4831d17769

තොණ්ඩමන්, ආරුමුගන්

අමාත්‍ය - ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන

Icon_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

0112665809/0112698181

සාරාංශය

#220

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

5

Times

නියෝජනය කළ වාර

5

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
249-5 (2016-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
243-2 (2016-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
241-14 (2015-12-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1964-05-29
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5 ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය, UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112665809/0112698181
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.