සිංහල தமிழ் English
Medium_alagiyawanna-3bacf37572295da451462030acd15c56

ලසන්ත අලගියවන්න

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහ ගිණුම් කටයුතු

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

0332282400/002968064

සාරාංශය

#50

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#7

පක්ෂයේ ශේණිය

161

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Written Question- Response Page 11
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
275-6 (2020-01-22) Written Question- Response Page 9
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 28
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 57
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 7

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1967-10-19
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Nittambuwa Sri Sangabodhi Vidyalaya
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0332282400/002968064
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.