සිංහල தமிழ் English
Medium_kodeeswaran-62d5716eb714f0706789322609c5cf2b

කවින්දිරන් කෝඩේස්වරන්

Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05

දෙමළ ඉළාම් විමුක්ති සංවිධානය සහ TNA සන්ධාන සාමාජික,

672052477

සාරාංශය

#124

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

76

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
269-4 (2019-03-08) Expunged Statement
Page 34
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
267-6 (2019-01-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
267-3 (2019-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1971-05-28
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Grandfather: Arappur Ariyanayagam, founders of ITAK & Chairman TAM, patternal Uncle (father's brother) Chandra Neru, MP, ITAK (2002) Brother: Chandra Kanthan - MP (2006)
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Thirukkovil, Methodist Mission Vidyalaya
පාසැල 2: Thampilugai Maha Vidyalalya, Kalmunai Fatima College,
ප්‍රථම උපාධිය: Eastern University, BA Administration
පශ්චාත් උපාධිය: HNDA, Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education
වෘත්තීය සුදුසුකම්: MBA, Alahappa University, India (Reading)
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05 දෙමළ ඉළාම් විමුක්ති සංවිධානය, TNA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 672052477
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.